Ceník

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem podle množství dokladů, odvětví a náročnosti zpracování. Je možné se domluvit na měsíční paušální částce, sazbě za doklad či hodinovou sazbu. Ceny jsou uvedeny pouze pro orientaci, vždy se odvíjí od požadavků klienta, dle rozsahu poskytovaných služeb, počtu zpracovávaných dokladů, připravenosti dokladů, náročnosti účetních operací, požadavků na četnost předběžných výsledků hospodaření, sledování knihy závazků a pohledávek atd. Cena za zpracování mezd je včetně přihlášení/odhlášení zaměstnanců. Poplatek za převzetí účetnictví si neúčtujeme.

Vedení účetnictví

Menší účetní jednotka, neplátce DPH...od 800Kč/měsíc

Větší účetní jednotka, plátce DPH, cca 1000 dokladů za rok...od 1500Kč/měsíc

Měsíční zpracování účetnictví, včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti...od 2000Kč/měsíc

Vedení daňové evidence

Jednorázové zpracování daňové evidence včetně vypracování DPFO+Přehledy...od 1500Kč

Čtvrtletní zpracování daňové evidence,včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti...od 1000Kč/čtvrtletí

Měsíční zpracování daňové evidence,včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti...od 1000Kč/měsíc

Zpracování daňových přiznání

Daň z příjmů fyzických osob...od 300Kč

Daň silniční...od 800Kč, 200Kč/vozidlo

Zpracování mezd

Měsíční mzda zaměstnance, včetně podání přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení...200Kč/zaměstnanec/měsíc